maandag 20 april 2015

Een leefbaar Basis-Inkomen, puur financieel is het haalbaar/wenselijk.

Eind vorig jaar heb ik eens flink en lang zitten rekenen aan het basisinkomen.
(Ik ging daarbij aanvankelijk uit van een leefbaar Basis-Inkomen van c.a. €21.000,oo/jaar, ik heb dat licht naar beneden bijgesteld ⇒ €20.000,oo/jaar)

Op basis van het BBP van 2012 zou het mogelijk moeten zijn een basisinkomen van ± €20.000/jaar (⇒ €1.666.66/maand) te kunnen garanderen aan iedere Nederlander zonder dat de huidige middeninkomens daar negatief door worden getroffen en ook de veelverdieners zullen er niet of nauwelijks wat van merken.
Wel is nodig dat alle inkomen uit arbeid wordt belast met 50%.
Uitgangspunt voor de berekeningen was dat de overheidsinkomsten en uitgaven op peil zouden blijven waar het geen loonkosten betrof.
M.a.w. de overheid moet ook bij een basisloon-systeem niet minder netto niet-loongebonden uitgaven kunnen doen voor: zorg/onderwijs/defensie/infrastructuur/subsidies/cultuur/etc. als nu. inkomsten


d.w.z.
• wie niets verdient ontvangt een basisinkomen van €20.000,oo/jaar
• iemand die €1000/jaar verdient heeft dan een besteedbaar jaarinkomen van €20.500,oo (krijgt dus €19.500,oo/jaar toe)
• wie €40.000,oo verdient houdt €30.000,oo over
• wie €100.000,oo verdient houdt €60.000,oo over
• wie €600.000,oo krijgt houdt €310.000,oo over
• wie €1000.000,oo vangt houdt €510.000,oo over

Uiteraard vervallen in een dergelijk stelsel zaken als hypotheekrenteaftrek. En ook allerhande andere loon- en inkomstensubsidies (zoals basisbeurzen e.d.) zijn overbodig.
In het systeem is bovendien ruimte voor het creëren van een gigantische jeugdspaarpot omdat jeugdigen wel recht zouden hebben op een volledig basisloon maar tegelijkertijd zouden ouders dat maar deels ontvangen. De rest wordt gespaard tot kinderen zelfstandig worden (18-24 jaar).

Het enige echte probleem van dit verhaal is de benodigde 100%norm voor belastingmoraal.
Daarnaast heb je een probleem van sociale acceptatie...;
er zullen altijd mensen zijn die het niet zouden kunnen verkroppen dat zij werken terwijl anderen die niet (willen) werken gewoon lui op hen krent zouden kunnen blijven zitten om er maar een beetje op los te leven over de ruggen van de 'hard-werkende' medelanders.

Helaas valt dergelijk onbegrip nauwelijks te ontzenuwen...;
je kan nog zo vaak zeggen dat €20.000,oo/jaar nog steeds geen vetpot is, dat de meeste mensen eigenlijk wel willen werken maar dat in de huidige maatschappij er nu al en zeker in de toekomst niet of nauwelijks nog te denken valt aan werkgelegenheid voor iedereen...;
Het onbegrip over de (maatschappelijke en economische) wenselijk van een onvoorwaardelijk leefbaar Basis-Inkomen voor iedereen zal waarschijnlijk altijd blijven bestaan.
commentaar van Frans13 april 2015 om 00:23
Er zijn nog twee problemen: Jouw € 20 000 per persoon is veel hoger dan bijvoorbeeld AOW, bijstand of minimumloon met toeslagen. Basisinkomen is voor de basis. Het idee is juist dat mensen die dat willen voor meer inkomen betaald werk zullen verrichten. Met jouw riante uitkering zie ik dat aan de onderkant van de arbeidsmarkt niet gebeuren. Maar misschien moeten daar de lonen dan fors omhoog. Het tweede probleem is fundamenteler. Als iedereen een basisinkomen heeft, is iedereen onafhankelijk van overheid en politiek. Daar zullen politici niet aan beginnen.

Frans,
het probleem dat jij ziet bestaat niet echt.
Op dit moment zit er heel erg veel verborgen inkomenssubsidie in allerlei zaken.
Dat die €20.000,oo mogelijk moet zijn verbaasde mij ook...;
Ik ging er aanvankelijk van uit dat het waarschijnlijk veel minder zou zijn en neer zou komen op grofweg €750,oo/Maand pp (kinderen niet meegerekend).
Maar het gekke was dat het systeem dan juist eerder vast zou lopen.
Ook een (veel) lager belastingpercentage dan 50% zorgt voor dat het systeem al snel vastloopt, en bij een hoger percentage gaat het al helemaal niet lukken.

Je AOW-dilemma is begrijpelijk, maar klopt niet omdat veel AOW'ers naast hun AOW ook nog te belasten pensioengelden ontvangen.
Neem je dat mee dan zul je zien dat die nog te belasten pensioengelden ook gewoon met 50% belast gaan worden.

Het minimumloon-dilemma ligt iets anders maar ook daar geeft een doorrekening op basis van het BBP een iets ander beeld dan je in eerste instantie zou verwachten.

Verder heb ik bewust buiten beschouwing gelaten of de gemiddelde werkmoraal er onder zou lijden of niet. Er zijn net zoveel argumenten voor als tegen een verslechterende/verbeterende werkmoraal te bedenken.
Feit is echter dat een inkomen van €20.ooo,oo zonder toeslagen/aftrekposten nog steeds geen vetpot zal zijn en dat dus de meeste mensen geneigd zullen zijn/blijven te werken/bij te verdienen.
Het mooie aan een dergelijk systeem is dat het het zelf (bij)verdienen stimuleert en nooit afstraft, je houd er altijd 50% van over (maar nooit meer).

Overigens zijn er mensen in de bijstand die met allerhande toeslagen ook nu al op een netto inkomen van ruim €1700,oo/per maand (€20400,oo/jaar) komen.
De ellende is dat die mensen soms als de dood zijn om (wit) te gaan werken omdat ze dan een flinke inkomensval vrezen.
Bijverdiensen van een paar honderd €/maand zou in hun geval al gauw het verlies betekenen van toeslagen of zelfs de totale uitkering.
Kortom, het huidige systeem zet daarmee juist nu de onderkant van de arbeidsmarkt op slot.
Een deugdelijk basisinkomen (waar je als je zuinig leeft van rond kunt komen) breekt juist ook de onderkant van de arbeidsmarkt wer open omdat het weer gaat lonen ook kleinere (legale) bijverdiensten te hebben.

Maar wat je bovenal moet beseffen is dat dit (helaas) utopistische systeem uitgaat van het schrappen van (vrijwel) alle aftrekposten, uitwijkmogelijkheden etc.:
Dus geen hypotheek(rente)aftrek, geen studiekosten-aftrek, geen zorgtoeslag, geen huursubsidie, etc. etc..
Als al die gedocumenteerde oveheidsgeldstromen meeweegt ontstaat er opeens veel meer ruimte voor een goed basisinkomen dan mensen nu voor mogelijk houden.
Al met al nivelleert zo'n systeem niet of nauwelijks...,
dat hoeft ook niet echt...;
Daarbij blijft het gemiddeld inkomen per hoofd van de bevolking in principe ongewijzigd...;
Alleen zit je met heel veel overbodige ambtelijke organisaties die dan niets meer te regelen/controleren/rond te pompen hebben...,
aan de ander kant zal de belastingdienst het weer een stuk drukker krijgen met het controleren van alle wel/niet opgegeven verdiensten.

Wat het politiek dilemma betreft...,
tja...,
politiek gaat de mensen aan...,
maar politici grijpen veel mensen eerder bij de keel dan dat ze ze aan het hart gaan.
Overigens ligt ook in een dergelijk systeem heel wat op het gezamelijke bordje van burger. politiek en overheid; Ze kunnen elkaar ook dan niet echt missen want ze zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden.
• Zonder overheid geen basisinkomen,
• Zonder politiek geen overheid
• Zonder burger geen politiek
P.S.
een basisinkomen is per definitie geen uitkering...,
het is een soort gerandeerde belastingvrije voet die bij gebrek aan (voldoende) eigen verdiensten zal resulteren in een inkomenstoeschot;
In de praktijk betekent dat dat er soms en wel soms niet daadwerkelijk iets dient te worden uitgekeerd.


(deze discussie is oorspronkelijk terug te vinden in Virtueel Café t Golden Peerd)

Geen opmerkingen:

Een reactie posten