donderdag 19 mei 2011

Fietshelmen zijn niet persé letselbeperkend of zelfs maar veiligheidsverhogend

Geachte redactie (deproloog@vara.nl)

Ook vanmorgen weer een echte deskundige over hersenletsel/parkinson op de radio...
die geheel begrijpelijk maar mijns inziens abusievelijk ervan uitgaat dat fietshelmen/valhelmen eigenlijk wel nodig/wenselijk zijn.

Maar klopt een dergelijke aanname wel?
Kan het dragen van een fietshelm ernstig hoofdletsel voorkomen of verhoogd het eerder de kans op ernstig letsel.

Vooropgesteld,
helmen in het algemeen kunnen zeer nuttig zijn voor het beschermen van de persoon die ze draagt.
Geen wonder, immers dat is waarschijnlijk het doel geweest vanaf het moment dat mensen helmen hebben 'ontworpen' en zijn gaan dragen.