maandag 20 april 2015

Een leefbaar Basis-Inkomen, puur financieel is het haalbaar/wenselijk.

Eind vorig jaar heb ik eens flink en lang zitten rekenen aan het basisinkomen.
(Ik ging daarbij aanvankelijk uit van een leefbaar Basis-Inkomen van c.a. €21.000,oo/jaar, ik heb dat licht naar beneden bijgesteld ⇒ €20.000,oo/jaar)

Op basis van het BBP van 2012 zou het mogelijk moeten zijn een basisinkomen van ± €20.000/jaar (⇒ €1.666.66/maand) te kunnen garanderen aan iedere Nederlander zonder dat de huidige middeninkomens daar negatief door worden getroffen en ook de veelverdieners zullen er niet of nauwelijks wat van merken.
Wel is nodig dat alle inkomen uit arbeid wordt belast met 50%.
Uitgangspunt voor de berekeningen was dat de overheidsinkomsten en uitgaven op peil zouden blijven waar het geen loonkosten betrof.
M.a.w. de overheid moet ook bij een basisloon-systeem niet minder netto niet-loongebonden uitgaven kunnen doen voor: zorg/onderwijs/defensie/infrastructuur/subsidies/cultuur/etc. als nu. inkomsten