zaterdag 2 januari 2016

Nieuwe Oogst - zonneakker nachtmerrie voor bodem

Duurzame energie is niet alleen duurzaam...
het is ook hot-business.
Maar niet alles wat duurzaam lijkt is het ook echt, en dat geldt waarschijnlijk ook voor het Sunbrouck-project van Duurzaam Menterwolde.

Grond is schaars in dit land. Dat geldt zowel voor natuur als voor cultuurgrond (ongeacht of het nu landbouwgrond is of  grond voor woningbouw, wegen en industrie, etc.). We moeten er dus zuinig en wijs mee omgaan.Om die reden is het niet slim om met zonnepanelen grote arealen landbouwgrond te, maar dat geldt evenzeer voor het volplempen van (nog) braakliggende bouwgrond voor woningbouw en industrie; Als er eenmaal panelen zijn geplaatst krijg je zo snel niet meer weg en zal als er wel weer behoefte aan bouwgrond is landbouwgrond en/of natuur moeten wijken.
Zonnepanelen horen daarom thuis thuis daken, daar zijn er genoeg van en op die manier wordt onze schaarse grond dubbel benut.
Bedek je bouwgrond met zonnepanelen dan kun je er niet meer bouwen en zelfs niet meer parkeren, doe je het op bouwland dan groeit er niets meer en kun je er niets meer van oogsten.

Onderstaand artikel uit het blad Nieuwe Oogst laat bovendien zien dat de schade aan de bodem en bodemleven ook langdurig te lijden heeft van zogenaamde zonneakkers.

Conclusie:
Zonnepanelen...
... leg ze op je dak