zaterdag 21 oktober 2017

Stop de perverse prikkels van de gaswinning


De perverse prikkels moeten uit het systeem van gaswinning en schadeafhandeling
… en om dat te bereiken moet het roer nu echt om.

Waar te beginnen...,... waarom niet gewoon met een dogma?

Ons aardgas…… heeft veel bijgedragen aan…, is de bron van..., onze naoorlogse welvaart, rijkdom, verzorgingsstaat..., danwel was/is het de kurk waarop dit alles dreef en drijft.
Hoe vaak wordt bovenstaand dogma niet in diverse bewoordingen bijna als mantra herhaald om ons (Groningers/Nederlanders) ervan te doordringen dat het winnen van aardgas ook zo haar goede kanten heeft/had.
Maar klopt dat dogma..., 
heeft de winning van aardgas in Nederland en met name die uit het Groningen-veld (=Slochter-veld) de afgelopen ruim 50-60 jaar echt zo fors extra bijgedragen aan onze welvaart...
of moeten we nu/achteraf constateren dat de gaswinning vooral gezien moeten worden als een zowel voor NAM als ’t Rijk te comfortabele en bovenal forse bron van inkomsten gedurende de afgelopen ruim vijftig jaar?
We zullen het nooit zeker weten...
en gedane zaken nemen geen keer...;
Maar of de, inmiddels grotendeels verleden, lusten van het aardgas kunnen opwegen tegen de nadelen die wij er als aardbewoners, als Nederlandse samenleving, of zelfs maar als Groningers van ondervonden, ondervinden en nog zullen ondervinden, is een vraag die we inmiddels gewoon kunnen beantwoorden...;
en dat antwoord luidt: NEEN.

Gaswinning ondermijnt Groningen letterlijk en figuurlijk…


zondag 24 september 2017

Docu-film Geschenk uit de Bodem - wie betaalt de rekening

Groningers als kikkers in een kuilHoe Nederland aan het gas ging...
... en Groningers de rekening betalen.


De Docu-film 'Geschenk uit de Bodem' is noch de eerste noch de laatste filmische documentaire die aan de gaswinning in Groningen aandacht besteedt...,
maar deze film doet het wel op een geheel eigen en bijzondere wijze; zij brengt in beeld welke gevolgen, vreugde en welvaart het aanvankelijke gevolg waren die Nederland en de Nederlander ten deel vielen na de 'onverwacht' grote gasvondst in 1959 bij het Groningse Kolham (Slochteren); maar het laat ook zien hoe klein Nederland is als de meer negatieve gevolgen van de gaswinning duidelijk worden, de huizen verzakken en de aarde regelmatig beeft en er zelfs woningen moeten worden afgebroken.
De film schets zeker geen volledig beeld, dat kan ook niet, maar ze geeft wel een bijzionder inkijkje in een deel van de huidige problematiek en de welhaast lachwekkend treurige wijze hoe e.e.a. wordt op- en aan-gepakt.

woensdag 20 september 2017

Monumentendeal van €3-miljoen - NAM maakt zich er met een Jantje_van_Leyen van af.

Mijlpalen die elke hoop de bodem in doen slaan.

Kortelings ontving ik een opgetogen persbericht van de recent opgerichte VGME (Vereniging Groninger Monument Eigenaren). De VGME haakte daarbij in op een ander bericht van vorige week dat NAM drie van de door haar ondermijning ernstig beschadigde boerderijen, Rijksmonumenten, voorzien van een 'bruidsschat van €3.000.000,= overdoet aan de Stichting Groninger Landschap. 

Deze drie, door gasbevingen en andere mijnbouwgerelateerde bodemdalingseffecten, min of meer onbewoonbaar geworden boerderijen had NAM eerder overgenomen van de vorige eigenaren omdat zij met hen niet uitkwam, niet over de kosten van schadeherstel en niet over de noodzakelijke bouwkundige versteviging die verdere schade door ondermijning  (door gaswinning) zou moeten voorkomen. De zaak overnemen voor een relatief laag bedrag was voor NAM uiteindelijk goedkoper en de voormalige eigenaren gaf het de rust te kunnen (en te moeten) verkassen naar veiliger oorden.
De VGME, heeft het over een mijlpaal, een duidelijke stap (van de zijde van NAM) in de goede richting, vrijwaring en een toekomst voor voor monumenteigenaren…
en dat alles dankzij het (volgens de VGME) onvoorstelbaar grote bedrag van totaal €5,7-miljoen die NAM ophoestte voor de aanvankelijke overname en de nu bij overdracht aan het Groninger Landschap mee te geven bruidsschat. 

vrijdag 23 juni 2017

Waarom kiest de Tweede Kamer niet gewoon de Minister-President?

Op 15 maart kon Nederland naar de stembus...
... om een nieuwe Tweede Kamer te kiezen.

Dat is gelukt...
en er zitten 'weer netjes' 150 beëdigde volksvertegenwoordigers, van 13 verschillende partijen, in de kamerbankjes (tegenwoordig luxe draaifauteuils). Maar daarmee hebben we nog geen nieuwe regering, geen nieuw kabinet (van ministers).
Daarover wordt inmiddels al weer ruim 100 dagen over gesteggeld, geïnformeerd, gepreformeerd, gezwartepiet.

Waarom wordt de Minister-President, de Premier niet gewoon netjes gekozen...
... door de Tweede-Kamer of de gehele Staten Generaal?


woensdag 1 maart 2017

Journalistiek: Wie alleen een hamer heeft…, ziet overal spijkers

Op 15 februari 2017 publiceerde Nieuwe Revu een artikel van Sam Gerrits: Is het echt zo erg in Groningen, of moeten ze stoppen met zeuren?
op 17 februari werd e.e.a. herplaatst als: Aardgas in Groningen: alles over een scheet van 1500 km² (=> km³)

Op het eerste gezicht best een aardig artikel van een journalist/aardwetenschapper die z’n nieuwsgierigheid niet kan bedwingen en zelf op onderzoek uitgaat om in Noord-Groningen met eigen ogen te gaan zien of het allemaal zo erg wel (niet) is. 
Vandaar dus de kop op de website van Nieuwe-Revue: Is het echt zo erg in Groningen, of moeten ze stoppen met zeuren?

woensdag 1 februari 2017

Poëzieweek-2017 dag-7 - Wat voor wind waait er toch uit Den Haag

@Poezieweek #gedichtendag
Poëzieweek-2017 dag-7

Wat voor wind waait er toch uit Den Haag (op de wijs van ’Wat voor weer zou het zijn in Den Haag' ©Annie M.G. Schmidt & Harry Bannink)
Als ik loop door ’t Groninger land,
in de verte een dorp met een kerk,
al de huizen gescheurd uit verband,
veel bewoners platzak, zonder werk;
In de angst als de bodem straks beeft,
dat je huis dat dan niet meer doorstaat,
die gedachte in Holland niet leeft,
het is daar het gesprek niet op de straat,
het niet leeft... waar’t niet beeft
Wat voor wind waait er toch uit Den Haag,
zou ’t gunstig voor Groningen zijn,
wat voor wind waait er daar nu vandaag,
van ’t Binnenhof, over het Plein.
Pompen ze gewoon door,
ook al zingt men in koor,
dat er aandacht voor’t Noorden zal zijn.
’t Is een vrij overbodige vraag,
en ’t antwoord komt niet uit Den Haag
Wat voor wind waait er nu door Den Haag,
heeft er iemand ook maar een idee,
want het blijft in de kamers steeds vaag,
is ’t ja maar.. of toch gewoon nee.
Zou men eindelijk zien,
dat ’t toch heel misschien
is als water te dragen naar zee.
Maar al zit men er mee in de maag,
toch ’t antwoord komt niet uit Den Haag
Wat voor wind waait er straks door Den Haag,
dringt de noodzaak er eindelijk door,
dat niet morgen maar echt nog vandaag,
het herstel van de schade gaat voor
Is er één kamerlid,
dat de moed nog bezit,
niet meezingt in het eeuwige koor.
Stroomt 't gas hier straks niet meer gestaag,
komt ’t antwoord dan toch uit Den Haag
Achhhh...
Wat verwachten we toch van Den Haag,
t'zullen nooit echte Grunnegers zijn,
daarvoor zijn ze daar echt veel te traag,
en de oplossing doet te veel pijn.
Wordt een wonder verricht,
gaat de gaskraan nu dicht,
nee dat vindt men in’t Haagse niet fijn,
Voor een eind aan de Groninger Plaag,
komt ’t antwoord toch nooit uit Den Haag
Den Haag...
Den Haag...
Den Haag...
Achhhhh Den Haag...


©Simon Koorn - SiKo 01-02-2017  

maandag 30 januari 2017

Poëzieweek-2017 dag-5 - De rok nader dan 't hemd

@Poezieweek #gedichtendag
Poëzieweek-2017 dag-5
De rok nader dan 't hemd
Dichten brengt wat ver is dichterbij,
de rok nader dan 't hemd,
dicht de kloof tussen werk’lijkheid en utopie,
illusie danwel fantasie;
tart ’t onmogelijke...,’t je kunnen voor te stellen,
je in te beelden hoe het is... danwel zou moeten zijn,
ander's onrecht zelf te voelen... als was het echt de eigen pijn.
Dichten opent ogen..., nog meer dan het ze sluit,
vandaar dit 5-de gas-gedicht..., op dat effect ben ik dus uit.
Tegen beter weten in..., maar desondanks de hoop,
dat met wat regels en een beeld..., ik meehelp aan de sloop.
De sloop...,
geen idee wat ik bedoel?
Geen probleem..., lees rustig verder,
om te voelen wat ik voel.
Ik voel de pijn een Noorderling te moeten zijn,
te wonen in een wingewest,
’t gewin is voor ’t Westen, de Randstad en de rest.
Ik voel de moedeloosheid...
’t daag'lijks: Moi...en kop d’r veur,
terwijl de huizen zakken, de middenstand hier kwijnt,
de jeugd hier vlucht, hier niet wil blijven,
hier geen toekomst ziet en dus verdwijnt
en dat alles om een beetje gas en geld,
waardoor ’t wingewest zelf niet..., maar ’t gewin zelfs dubbel telt 
De sloop geldt dus het GasGebouw,
dat monstrum uit Den Haag,
’t dorp  waar ik geboren ben,
o..., wat kwam ik daar ooit graag,
Den Haag dat ons in ’t Noorden door laat lijden,
niet de mens maar geld is daar de baas.
Voor Den Haag is Leiden dichterbij dan lijden
en Groningen ver weg,
makkelijk te mijden... ook zonder zelfs maar even om te rijden,
het doet me pijn dat ik het zeg.
Het hemd is nader dan de rok,
maar moet dat echt zo zijn
en als dat dan zo is,
zou ’t niet voor eeuwig mogen zijn.
Wie draait de rollen om,
sloop ons dichter tot elkaar,
de rok nader dan het hemd,
vertrouwd...,’t'klinkt'toch niet raar?©Simon Koorn - SiKo 30-01-2017  

zondag 29 januari 2017

Poëzieweek-2017 dag-4 - Be(le)ving in stilte

@Poezieweek #gedichtendag
Poëzieweek-2017 dag-4
Be(le)ving in stilte
de vierde dag..., een zondag,
geen dag voor dichten,
een dag voor preken,
voor sommigen Gods woord,
maar geldt dat ook voor onze streken?
In Groningen blijven ’s zondags vele kerken dicht,
durft men daar niet meer te preken van Gods licht,
de kerkjes, eeuwenoud en zwaar gebouwd,
er in kerken is niet meer vertrouwd
Wat voor kerken geldt..., geldt voor andere gebouwen,
de eeuwen goed doorstaan..., of pas een paar jaar oud,
maar als de aarde trilt en beeft... niet meer te vertrouwen.

zaterdag 28 januari 2017

Ik sluit de deur... en dicht

@Poezieweek #gedichtendag
Poëzieweek-2017 dag-3

Dicht
de deur was dicht
Freek kreeg ’m op kier,
de 'dichter' die een boekje open deed
zo voelden wij dat hier.

vrijdag 27 januari 2017

Poëzieweek 2017 - Er wordt wat afgedicht

@Poezieweek #gedichtendag

Er wordt wat afgedicht
als er dan toch nog wat gedicht moet worden,
de gaskraan..., die moet dicht,

donderdag 26 januari 2017

Een hebberige hand - Gedichtendag 2017-01-26

Gedichtendag...
... verdichten van gedachten
waarom nog dichten
als je huis langzaam vergaat,
                                  revolutiebouw van na de oorlog
                                   een boerderij die er al eeuwen staat

waarom in gedachten vluchten
nee, voor ’n gedicht… is 't te laat.

woensdag 25 januari 2017

Gasfakkel-estafetteloop - Hoal t Gas Terug Noar Grunn

Hoal t Gas Terug => naor Grunn
Update 27-01-2017
Uitstel is geen Afstel
De geplande gasfakkel-estafetteloop van Den Haag naar Groningen wordt verdaagd.

In goed overleg met de organisatoren van de (aansluitende) Grote Fakkeloptocht door Groningen Stad…
is besloten de actie 'Hoal t Gas Terug Noar Grunn' te verplaatsen naar een nader te bepalen datum met voor de deelnemers iets aangenamer condities dan het huidige winterweer.

De deelnemers die zich al gemeld hadden (hulde) zijn nou bepaald niet bepaald (winter)watjes te noemen…,
maar de kans al (traag in looptempo) fietsend te verkleumen vinden wij onverantwoord groot.
Ook voor alle aanhaak- en afhaak-lopers zouden de te verwachten winterse omstandigheden waarschijnlijk geen pretje zijn.

Dus…
• … voor alle enthousiastelingen die hun medewerking al hadden toegezegd:
We rekenen op jullie zodra we een nieuwe datum hebben geprikt.
Ook straks kunnen we alle lopers, meefietsers, slaapplaats aanbieders weer hard gebruiken

• … voor alle mensen die deze actie moreel of anderszins ondersteunen:
Blijf dat vooral doen en deel/retweet de berichtgeving over dit evenement waar maar mogelijk. 

En voor iedereen die op 7 februari 2017 toch niets beters te doen heeft:
Kom naar Groningen Stad en loop mee in het fakkel-protest