dinsdag 23 augustus 2016

De NAM - Van welke planeet komen ze eigenlijk?

De NAM zegt het vertrouwen op op in Vergnes Expertise uit Leek.

Reden zou de gebrekkige kwaliteit en dan m.n. de weinig steekhoudende onderbouwing van schadeoorzaken en het regelmatig voorkomen van dezelfde tekstpassages en dus kopieerwerk uit andere/eerdere schaderapporten.
De NAM komt niet zelfstandig tot dergelijk vergaande conclusies over een schade-expert die hun blijkbaar 'iets' te kritisch is…;
Nee, de NAM is niet over één nacht ijs gegaan…, 
ze heeft vorig jaar al de hulp ingeroepen van 'deskundigen' die hebben vastgesteld dat de rapporten van Vergnes van onvoldoende kwaliteit waren. En als blijk van haar goede wil heeft de NAM Vernges blijkbaar de kans geboden haar ondermaatse werkwijze te beteren; want de (door Vergnes?) beloofde verbeteringen  kwamen er niet.

Wat is een expert en wie is de expert…;
De reportage, enige tijd terug, van Brandpunt waarin iemand van Troostwijk Expertise zijn zegje deed over de door de NAM/CVW-c.s. gevolgde procedure zegt boekdelen.
Maar de NAM gelooft in de nieuwe kleren van de Keizer, zolang je de schijn maar ophoudt is er niets mis met de door hen ingeschakelde schadeexperts en de door hen gedoogde contra-experts die hun gang mogen gaan zolang ze zich maar schikken in de door de NAM/CVW-c.s. zelfgestelde regeltjes.

Als een 'echte' (en erkende) schade-expert zoals Vergnes zaken onderbouwt en daarbij met enige regelmaat schadepatronen ziet die zich hebben voltrokken volgens eenzelfde schadeontstaansproces dan is het niet meer dan logisch dat zij daarbij de vergelijkbare conclusies op vergelijkbare wijze onderbouwen gebruikmakend van dezelfde teksten/tekstfragmenten die zij in vergelijkbare gevallen eerder zeer consciëntieus en moeizaam geformuleerd hebben.

Bingo…, denkt de NAM, dat is simpelweg gekopieerd uit eerdere rapportages, en dat mag natuurlijk niet en als het al zou mogen getuigt het op z’n minst van slordig werk en slechte onderbouwing.
Maar waarom zou dat niet mogen? Doen de eigen 'experts' van NAM/CVW-c.s. het dan beter, kopiëren die nooit iets uit eerdere rapportages, citeren zij niet te pas en te onpas passages uit het hooggeloofde Handboek van de NAM?
Natuurlijk niet. De via het CVW gepubliceerde rapporten getuigen van strikte regie en éénvormigheid, en als er al iet wordt 'onderbouwd' dan gebeurt dat steeds in dezelfde bewoordingen en met dezelfde citaten en verwijzingen naar de bekende 'betrouwbare-bronnen' zoals het Handboek Aardbevingschade (volgens de NAM zonder tussen-’s' en dus niet Aardbevingsschade).

Businessmodel of sekte...; 
zo groot is het verschil misschien niet eens...
Dat echt 'onafhankelijke' experts, waaronder ook Vergnes, de vloer aanvegen met zowel het gebruik van dat handboek, het handboek zelf en daarmee ook de onderbouwing van wat daarin tot het schade-evangelie van de NAM wordt verheven, dat doet er niet toe (volgens de NAM).

De NAM vertoont daarmee alle eigenschappen van een commercieel geïnspireerde religieuze sekte, een sekte die op sommige aspecten een vergelijkbare organisatiestructuur/business-model lijkt te willen nastreven als de Scientologie-Church. 
Wellicht komen ze, denk daarbij aan de waanbeelden van Scientology-founder Hubbard, net als de vermeende spirituele voorvaderwezens van Hubbard van een andere planeet of uit 'de intergalactische ruimte'…;
Blijft de vraag; Welke planeet.

Maar terug naar ’t begin…;
De NAM zegt het vertrouwen op in Vergnes Expertise uit Leek.
Om je vertrouwen in iets op te zeggen zou je toch verwachten dat dat vertrouwen voordien wel aanwezig was;
Laat ik nou de indruk hebben gehad dat dat vertrouwen er nooit is geweest…,
dat verscheidene medewerkers van het CVW ons in het verleden al duidelijk hebben geprobeerd te maken dat (al konden ze het ons niet 'verbieden’) we beter niet met een contra-expert als Vergnes in zee konden gaan.

P.S. '
even voor de duidelijkheid:
wij' zijn zelf (nog) niet in zee gegaan met Vergnes. Maar dat wil niet zeggen dat we het niet hebben overwogen danwel bij toekomstige schade-inspecties niet alsnog zouden doen.
In diverse gesprekken met medewerkers van Vergnes is ons gebleken dat met zeer consciëntieus te werk gaat, en dat men er alles aan wil doen zaken goed te onderbouwen, daartoe het licht wil opsteken bij geologen en geofysici om zich niet enkel op de eigen bouwkundige kennis maar ook geofysische feiten te kunnen baseren bij hun oordeel en de onderbouwingen daarvan.
Daarmee gaat Vergnes (waarschijnlijk) veel verder dan de gemiddelde contra-experts die zich wel door de NAM laat ringeloren.
Al met al dus geen wonder dat de NAM er de buik van vol heeft als Vergnes voor de zoveelste keer gehakt maakt van de CVW-schaderapport en de daarin gestelde ondbouwing op gepaste (maar de NAM niet passende) wijze onderuitschoffelt.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten