zondag 23 oktober 2016

berichtgeving - kost Groningse aardbevingsschade NAM echt 'al' €1,1 miljard

Een berichtje in diverse media** op zaterdag 22 oktober 2016:
"...Groningse aardbevingsschade kost NAM €1,1 miljard..."

Arme NAM…,
ze moesten ’al’ bijna €1,1-miljard ophoesten aan schadeherstel en bijkomende kosten.
Kloppen die cijfers wel of moeten we eerder denken aan iets richting een derde van dat bedrag. 

De cijfers:

Schademeldingen en verwerking...
Twee weken terug (week 39) hadden ze bij de NAM-c.s. sinds half augustus 2012 
 • 74.747 schademeldingen ontvangen
 • 70.639 maal werd er een z.g. schade-expert op afgestuurd
 • 61.531 maal is men tot een akkoord gekomen. 
De afgelopen weken zijn de cijfers (week 41) al weer wat anders:
 • nog eens 401 extra (dus totaal 75.148) schademeldingen werden aangemeld
 • nog eens 282 maal (in totaal 70.921) kwamen NAM/CVW schade-experts in actie
 • nog eens 553 keer (totaal 62.084) kwam men tot een akkoord. 
Daarbij wordt voorbij gegaan aan alle schadegevallen die al spelen van voor augustus 2012, tevens geeft het geen enkel uitsluitsel over het aantal verborgen schade en die mijnbouwschades die ofwel nog niet werden ge,meld, danwel die schades die op voorhand niet eens in behandeling (konden) worden genomen omdat ze buiten het z.g. contourengebied lagen/liggen, ofwel dat eigenaren/bewoners het melden moe zijn geworden,  danwel dat zij geen vertrouwen hebben in het nut van een melding en alle bureaucratische deels vernederende rompslomp die het proces van schademelding kenmerken.


Wat de NAM zegt te hebben opgehoest
 • totale uitgaven 1 oktober 2016 c.a. € 1.089-miljoen waarvan...
 • ... c.a. € 520-miljoen is besteed aan schadeafhandelingen
 • ... c.a. € 317-miljoen aan veligheid en preventieve versterking
 • ... c.a. € 160-miljoen aan waardevermeerderigregelingen, opkoopregelingen, sloop en nieuwbouw
 • ... c.a. € 39-miljoen voor economische versterking/stimulering
 • ... c.a. € 10-miljoen voor projecten in Stad zelf (zo noemen de Ommelanders Groningen) 
Plus wat rechtstreeks voor rekening van Rijk en Provincie komt
 • ... c.a. € 33-miljoen opgehoest door de Provincie voor diverse gebiedsgeoriënteerde programma's ter bevordering van leefbaarheid en economisch perspectief in het gebied dat getroffen wordt door door mijnbouwschade a.g.v. gaswinning (en zoutwinning?).
  Dit betreft dus voornamelijk het c.a. 900 km² grote gebied boven Groningen-gasveld.
 • ... c.a. € 96-miljoen is uitgeven voor en door de club van Alders (de inmiddels 158 medewerkers tellende 'Nationaal Coördinator Groningen', of kortweg NCG)...;
  Dit laatste bedrag komt uit het potje van €430-miljoen voor het 'Meerjarenprogramma-Groningen' dat in de Voorjaarsnota-2016 vooralsnog tot en met 2014 staat gereserveerd voor NCG-Alders. 


Wie betaalt wat? Enkele 'kritische kantekeningen...

Met betrekking tot de hoogte van het uitgekeerde bedrag vallen best wat kanttekeningen te maken.
De NAM mag dan een dergelijk bedrag hebben moeten ophoesten...,
... maar dat wil niet zeggen dat zij ook daadwerkelijk opdraaien voor die kosten.
In de praktijk zullen ze de BTW aftrekken van alle compensatiebedragen die zij moeten uitkeren (bij 21% BTW scheelt dat toch al gauw een dikke 17,35%) daarnaast wordt nog eens grofweg ⅔ (≥64%) van de gemaakte kosten bijgepast uit rijksmiddelen (de Schatkist).

Dus van de €520-miljoen aan uitgekeerde schadevergoedingen heeft de NAM niet meer dan c.a. €155-miljoen zelf moeten dragen.

Hetzelfde geldt voor de kosten van het illustere (zo niet illusoire) preventieve versterkingsprogramma…;
naar zelfde berekening en logica blijft daar van de gemelde €317-miljoen niet meer dan €95-miljoen over.

Dan de overige €160-miljoen voor waardevermeerdering, sloop- en opkoop-regelingen en kennelijke nieuwbouw.
Ook daar gaat, naast een paar NAM-addertjes onder het Grunneger-g[r]as grotendeels hetzelfde sommetje op. De genoemde addertjes zijn de niet vermelde opbrengsten (voor de NAM) van deze projecten. Zo wordt opgekocht sloopgoed weer aangeboden en verkocht als bouwgrond (mogelijk zelfs met winst), hetzelfde geldt mogelijk voor een aantal NAM-gecontroleerde nieuwbouwprojecten. En ook tegenover de kosten van van de opkoopregelingen staan de (verwachtte) opbrengsten van doorverkoop. Met betrekking tot de Waardevermeerderingsregeling(en) is vast ook nog wel wat te zeggen, in elk geval draagt ook daar het Rijk (en Provincie?) fors bij aan de kosten.
Daarnaast zal de NAM ongetwijfeld elk subsidie-potje m.b.t. tot investeringen, innovatie, gebiedsontwikkeling etc. weten te vinden en waar mogelijk ook te benutten (leeg te halen).

De balans voor de NAM
Als we de balans opmaken dan lijkt het erop dat de NAM van die genoemde €1,1-miljard aan kosten uiteindelijk niet meer dan een kleine €300-miljoen  echt zelf zal moeten dragen…;
Voorwaar geen klein bedrag, maar toch van iets andere orde dan gesuggereerd.

En de Staat…,
draait die dan op voor de overige dikke €700-miljoen ?
Ja en nee…;
een groot deel van dat bedrag komt weer terug in de vorm van inkomstenbelasting, premies etc., zeker waar het gaat om de inkomsten belasting van relatief goedbetaalde banen van expertise-bureaus, juristen, architecten, adviseurs, het hele vergadercircuit rondom de NCG (Aders) etc., etc..

Uiteindelijk draait ook in de aardgascarrousel alles om geld…,
niet om oplossingen, niet om schadeherstel, misschien niet eens niet om Groningen. 

Geen opmerkingen:

Een reactie posten